15.1 C
Delhi
Tuesday, November 28, 2023
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

शब्दांच्या मागचे शब्द

शब्दांच्या मागचे शब्द: भाग ३-अजागळ आणि गलथान

अजागळ / गलथान "अजा" हा संस्कृत शब्द आहे. त्याचा अर्थ बकरी. अजापुत्र म्हणजे बकरा किंवा बोकड. या प्राण्याला गळ्याशेजारी स्तनांसारख्या दोन मांसग्रंथी असतात परंतु, त्यातून...

शब्दांच्या मागचे शब्द: भाग २ -अगत्य , अगतिक, अगम्य, गमक, गमावणे

अगत्य , अगतिक, अगम्य, गमक, गमावणे संस्कृतमध्ये 'ये गत्यर्थाः ते ज्ञानार्थाः' असा सिद्धांत आहे, म्हणजेच जेवढे 'गमनार्थक' धातू आहेत ते 'ज्ञानार्थक' समजावे. 'गमने' यात सतत...

शब्दांच्या मागचे शब्द: भाग १-अखिल आणि निखिल   

अखिल आणि निखिल ‘अखिल मानव जातीला....’ किंवा ‘अखिल भारतात’ असे काही शब्दबंध आपण वापरीत असतो. खिल हा संस्कृत शब्द आहे. वेदामधल्या काही विशेष सूक्तांसाठी तो वापरला...

शब्दांच्या मागचे शब्द: मनोगत 

मनोगत.मराठी  भाषेचा अभ्यास झाला पाहिजे, व्याकरण आणि शुद्धलेखनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, भाषा जबाबदारीने हाताळायला हवी हे असं आपण अनेकदा ऐकतो, वाचतो. मी...

Latest news

- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!