सदा सर्वदा स्टार्टअप : बोर्ड जागांचे महत्त्व

अभ्यासू आणि योग्य ओळखी असणारा संचालक मंडळावर असणे हे कंपनीच्या यशाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे असते.

0
843

बोर्ड जागांच्या प्रकारांमध्ये या समाविष्ट आहेत:

*  कार्यकारी संचालक : एक बोर्ड सदस्य जो कार्यकारी असतो, म्हणजे कंपनीच्या संचालित होण्यामध्ये विशिष्ट ‘नोकरीच्या वर्णनासह’ त्यांची परिभाषित भूमिका असते.

*  नॉन—एक्झिक्युटिव्ह/ कार्यकारी नसलेला : संचालक, ज्याचे बोर्डरूममध्ये मतदान करण्याव्यतिरिक्त कोणतेही विशिष्ट नोकरीचे वर्णन किंवा जबाबदारी नसते.

*  नॉमिनी / नामनिर्देशित : ही अशी व्यक्ती आहे जी गुंतवणूकदाराचे प्रतिनिधित्व करते. ती तेथे गुंतवणूकदाराच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आहे, कंपनीचे आरोग्य आवश्यक नाही. लेनदार किंवा अन्य भागधारक गटासाठी देखील नामनिर्देशित व्यक्तीची नेमणूक केली जाऊ  शकते.

*  स्वतंत्र संचालक : कंपनीशी थोडेसे किंवा वैयक्तिक कनेक्शन नसलेले कोणीतरी. आत आणि बाहेरील संचालकांना वेगळ्या प्रकारे पाहिले जाते, तेव्हा यांना बहुधा समान मतदानाचा हक्क असतो.

*  निरीक्षक : बोर्डाच्या मिनिटांचा आढावा घेण्याचा हक्क असणारे गुंतवणूकदार आणि मत न देता सभांनाही उपस्थित राहतात.

काही बोर्ड सदस्य निधी उभारणीसाठी प्रयत्न का अवरोधित करतात?

निधी उभारणी दरम्यान बोर्डरूममध्ये एक सामान्य अडथळा येतो तो म्हणजे बोर्ड सदस्यांचे भिन्न दृष्टिकोन, उद्दिष्टे आणि कामाच्या पद्धती. काही परिस्थितीत फंड उभारणीच्या प्रक्रियेसाठी बोर्ड सदस्य अपायकारक वर्तन करू शकतात. अशा कुठल्या कारणांमुळे हे अपायकारक वर्तन के ले जाऊ शकते हे समजून घेऊ..

*  विशिष्ट बोर्ड सदस्य एकतर विद्यमान गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधित्व करतात किंवा त्यांचे स्वत:चे निर्गमन धोरण अनुसरण करीत असतात.  उदाहरणार्थ, काहींना अधिग्रहण (टेकओव्हर) स्वीकारण्याची इच्छा असू शकते तर काही अशा प्रकारच्या कारवाईस प्रतिकार करतात.

*  बोर्डातल्या सदस्यांना कंपनीतला त्यांचा स्टेक / भाग कमी न करता तेवढाच ठेवायची इच्छा असू शकते आणि म्हणूनच भविष्यात होणाऱ्या गुंतवणुकीच्या फेऱ्यांचा असे सदस्य प्रतिकार करू शकतात. दुसरे कारण असे असू शकते की संभाव्य गुंतवणूकदाराने दिलेल्या अटी एखाद्या बोर्ड सदस्यास पटल्या नाहीत.

*  असे होऊ शकते की बोर्डाचे सदस्य व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीशी असहमत असतात आणि काही अर्थपूर्ण मार्गाने व्यवसाय बदलू इच्छित असलेल्या कोणत्याही गुंतवणूकदारास अडवतात.

*  अखेरीस, काही बोर्ड सदस्य प्रतिबंधात्मक धोरण ठेवू शकतात कारण त्यांना गुंतवणूकदाराच्या प्रतिष्ठा / मागील अनुभवावर विश्वास नसतो .